Hasselblad Rengøring

Det er vores fælles værdier, der gør det muligt at nå vores mål og indfri virksomhedens mission og vision.
Vort værdigrundlag er forudsætningen for at skabe et godt team og en attraktiv arbejdsplads.
Hos vores medarbejdere skaber værdierne desuden en bevidsthed om, hvordan de agerer og træffer beslutninger.
Vores værdier er virksomhedens DNA og fungerer som rygrad i al, hvad vi siger og gør. Og vi står altid gerne på mål for vores 12 kerneværdier som er:

h

VI VÆRNER OM KVALITETEN

Hasselblad Rengøring er en troværdig, engageret og professionel virksomhed med ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner. Vi ønsker et arbejdsmiljø, der er drevet af et højt engagement, dynamik, stor drivkraft og en smittende arbejdsglæde.

VI ER PASSIONEREDE

Vi har en særlig passion for erhvervsrengøring. Vi gør rent fordi vi kan lide det. Denne passion er den egentlige drivkraft for alt, hvad vi gør

VI ER NÆRVÆRENDE

Vi tror på dialog og er altid åben for en snak. Både mellem medarbejdere, ledelse og dig som kunde.

VI UDVIKLER OS

Vi tiltrækker, fastholder og udvikler kvalificerede medarbejdere. Vores virksomhed er forandringsparat og nyskabende og jagter konstant forbedringsmuligheder

VI INVOLVERER OS

Vores indsats for at servicere kunderne bygger på samarbejde, personligt ansvar og professionalitet

VI ER EFFEKTIVE OG KOMPROMILØSE

Vi arbejder hurtigt og effektivt, men vi går aldrig på kompromis med kvaliteten

VI ER FORANDRINGSPARATE

Vi er åbne og nysgerrige – både når det gælder virksomheden, hver enkelt medarbejder og hver enkelt kunde. Vi betragter en forandring som en udfordring og vi tænker i muligheder og løser de udfordringer der kommer. Vi løfter i flok og søger altid muligheden for at forbedre det eksisterende

VI RESPEKTERER HINANDEN

Vi er en attraktiv og rummelig virksomhed, hvor personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes, og hvor alle medarbejdere er lige værdifulde Vi lytter og vi interagerer åbent og med respekt. Vi giver plads og ansvar til hver ansat. Vi samarbejder.

VI ER GLADE

Vi er bevidste om, at vores humør påvirker vores omgivelser, så vi bestræber os altid om, at møde op med åbent, positivt og glad sind

VI ER ÅBNE OG ÆRLIGE

Vi agerer som hvis kunden kiggede os over skuldrene

VI ER TEAMORIENTEREDE

De bedste resultater opnås I teams og via samarbejde. Selvom vi er alene når vi er ude og gøre rent, er vi stadig et team – med vores kollegaer, vores chef, leverandører og dig som kunde. Derfor hører vi også altid gode råd og konstruktiv kritik fra vores omverden. Vi tror på, at den filosofi betyder, at vi kan levere den bedste rengøringsløsning for dig og din virksomhed.

VI ER ANSVARLIGE

Vi tager et socialt ansvar – og er ansvarlige overfor vores kunder, leverandører og hinanden. Vi sætter en ære i, at du kan regne med os, og at vi til enhver tid handler troværdigt.

Hasselblad Rengøring ønsker at gøre en forskel for andre. Vi tager ansvar for vores medmennesker og vi giver gerne noget tilbage. Vi arbejder hårdt for at opnå gode resultater, og vi vil gerne undvære en del af overskuddet til at gøre en forskel for andre. I 2020 støtter vi Foreningen Cancerramte Børn. Deres primære arbejde består i, at støtte den kræftramte familie og afholde arrangementer og aktiviteter for kræftramte børn og deres familier
Foreningen arrangerer så mange lukkede arrangementer som muligt, så også cancerramte børn, der er underlagt strenge isolationsregler, får mulighed for at leve og opleve en så normal tilværelse som muligt uden at lide for store afsavn.
Ud over de ”underholdende” aktiviteter står Foreningen Cancerramte Børn også for foredrag, sorggrupper for forældre, der har mistet et barn af cancer, weekender for raske søskende, weekender for cancerramte teenagere og for forældre med henblik på at give familierne netværk og redskaber til at komme gennem sygdomsperioden.

Hvis I også ønsker at være med til at gøre en forskel, kan I med fordel vælge et rengøringsfirma som Hasselblad Rengøring, som gerne tager ansvar.

VISION

Hasselblad Rengørings medarbejdere, leverer hver dag rengøring og service af høj kvalitet, der skaber tilfredshed og stabilitet for vores kunder

MISSION

Hasselblads Rengøring vil være den foretrukne rengøringsleverandør i Storkøbenhavn, for kvalitetsbevidste kunder og medarbejdere.

Vi ønsker at udvikle vores virksomhed med tidens krav, hvor elementer som motivation, tillid, respekt, kundepleje og service er i fokus.